BLOG 8VENTS

Departament d'Orientació i Atenció a la Diversitat. C.Beat Ramon Llull (Inca)

Archive for the category “Actualitat”

ASSETJAMENT ESCOLAR. CAIB.ES

acoso

PREMIAR O CASTIGAR ALS FILLS?

premios1

“SEXTING” I “GROOMING” EN ELS JOVES DEL MUNICIPI D’INCA. Estudi fet per la Policia Local d’Inca.

sexting

Estudio Sexting y Grooming Inca 2014

GUIA PER A MARES I PARES QUE S’ENFRONTEN A LA SEPARACIÓ

separacion

Guia-MEDIACION-UNAF-enero-2014

COOPERAR PER APRENDRE, APRENDRE PER COOPERAR

El passat dimarts 4 de Juny un grup de professors del nostre

centre assistírem a la presentació d’aquest programa de for-

mació iniciat aquest any entre el CEP d’Inca i la Universitat

de Vic.

El Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar)– està inspirat en el títol d’un llibre de R. Slavin i suggereix la doble finalitat que tenen en l’escola els equips d’aprenentatge cooperatiu: els utilitzem, no només perquè l’alumnat aprengui més i millor els continguts escolars (“cooperar per aprendre…”: el treball en equip com a recurs), sinó també perquè aprengui a treballar en equip (“…/aprendre a cooperar”: el treball en equip com a un contingut més que ha d’aprendre).

A continuació us facilitam el següent link per poder

conéixer aquest programa d’aprenentage cooperatiu.

cooperar per aprendre

LA IDENTIFICACIÓ DE LES CAPACITATS INDIVIDUALS

tdah imagen

INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES. Howard Gardner. P.Point

 

int.multiples

COM POTENCIAR LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’AULA

Post Navigation